thuật ngữ

Thuật ngữ “Terahash mỗi giây” trong tiền điện tử là gì?

Terahash mỗi giây (Th/s) tương đương với 1 nghìn tỷ băm (1.000.000.000.000) mỗi giây, biểu thị sức mạnh của máy...

Tìm hiểu về thuật ngữ “Darknode” trong tiền điện tử

ARenVM được điều khiển bởi Darknode – là một mạng máy tính phi tập trung. Darknode là gì? RenVM là...